Tecnologia i noves aplicacions per a l’anàlisi de la composició corporal en l’àmbit de l’activitat física i la salut.

Systematic Review: Anàlisi i mesuraments de la composició corporal de cos sencer mitjançant la tecnologia DXA.

Revisar sistemàticament el grau de validesa científica de la tecnologia d’abosrciometria d’energia dual de raigs X en l’estimació de la composició corporal de cos sencer en éssers humans.

Assessing Subcutaneous Adipose Tissue by Simple and Portable Field Instruments: Skinfolds versus A-Mode Ultrasound Measurements

Comparar la mesures de teixit adipós subcutani (SAT) amb l´ús d’un plicòmetre i un Renco® Lean-MeaterSeries 12 d’ecografia portàtil de mode A. Per avaluar la seva fiabilitat i concordança.

Exactitud i fiabilitat entre l’antropometria, la bioimpedància, l’ecografia i  l’absorciometria d’energia dual de raigs X en l’estimació de la composició corporal en esportistes.

Valorar el grau d’acord i fiabilitat entre el mètode antropomètric, la bioimpedància, l’ecografia i la absorciometria d’energia dual de raigs X en l’estimació de la composició corporal en esportistes.